História

Ako to bolo na začiatku

V roku 2012, keď vznikol Kraso klub Martin, (22.10. 2012 ) uplynulo 55 rokov od historicky prvého vzniku krasokorčuliarskeho oddielu v Martine.

Áno, práve 10.januára 1957 založili bývalí nadšenci tohto športu v bývalej Sokolovni v Martine krasokorčuliarsky oddiel, ktorý začal vyvíjať svoju pravidelnú činnosť na prírodnom ľade na ploche tenisových kurtov. Zásluhou Anny Počtárikovej, Dr. Jána Jesenského a Roberta Švantnera začala sa neľahká cesta histórie martinského krasokorčuľovania. Prvým predsedom krasokorčuliarskeho oddielu Spartak TJ Martin sa stal Dr. Ján Jesenský. Začiatky boli skutočne ťažké, sezóna prírodného ľadu veľmi krátka, chýbali skúsenosti, nebol vzor a neboli ani takí ľudia, ktorí by videli v novom martinskom športe istotu a perspektívu.

Prvé tréningy viedla pani A. Počtáriková, ktorá mala z čias svojho pôsobenia ako krasokorčuliarka v Žiline v tomto smere už nejaké znalosti a skúsenosti. Výdatne jej pomáhal i všestranný martinský športovec Dr. J. Jesenský a R. Švantner, bývalý člen Viedenskej ľadovej revue.

Mesto Martin sa s krasokorčuľovaním stretlo už dávnejšie, a to v roku 1947, keď agilní činovníci vtedajšieho hokejového oddielu, V. Švehla, Dr. J. Jesenský a J. Michalec, zorganizovali na vlastnú päsť vystúpenie Viedenskej ľadovej revue v Martine !  Vedenie ŠK Martin sa obávalo finančného rizika, no vystúpenie po všetkých stránkach dopadlo dobre a z výťažku bola zakúpená hokejistom kompletná výstroj.

Krasokorčuliarky oddiel v prvých rokoch svojej existencie dostával po metodickej stránke pomoc od KVTŠ v Žiline, na čele ktorého bol pán Dr. M. Horváth, a to prostredníctvom manželov Lojkovičových, ktorí v tom čase pôsobili vo funkcii trénerov v Žiline. Neskôr sa objavujú v radoch trénerov okrem už spomínaných aj mená ako J. Míľová, R. Pálfy, T. Gallová, J. Frlička či M. Haverle.

Pravidelnosťou bola skutočnosť, že po skončení tréningu či korčuľovania pre verejnosť menili sa tréneri na „ľadárov“ a dlho do noci polievali ľad, aby vo svojej aktivite mohli s „nádejnými“ krasokorčuliarmi pokračovať aj na druhý deň.

Za necelý rok svojej existencie evidoval oddiel už 42 členov. V roku 1959 sa v Martine konali prvé oddielové krasokorčuliarske preteky. V tom istom roku sa uskutočnilo na prírodnom ľade v Martine prvé vystúpenie „školy korčuľovania“ zo Žiliny. Napriek nevyhovujúcim tréningovým podmienkam prihlasujú sa martinskí krasokorčuliari roku 1960 na svoje prvé preteky do Košíc na Majstrovstvá Slovenska. Súťaž pre nich skončila veľmi úspešne, keď Ivan Jakubovič v kategórii začiatočníkov získal 1. miesto a v kategórii začiatočníčok Jela Jesenská 5. miesto. Medzi ďalšie úspechy, ktoré dosiahli martinskí krasokorčuliari, patrí 1. miesto I. Jakuboviča a 3.miesto. J. Jesenskej na krajských majstrovstvách.

Nové úspechy, nové skúsenosti a postupne sa zlepšujúca príprava aj na umelom ľade v blízkej Žiline či v lete na ľade v krytej hale v Starej Boleslavi, napovedali, že martinskí krasokorčuliari to myslia s týmto športom vážne.

V roku 1962, stále na prírodnom ľade, vystúpili v Martine poprední krasokorčuliarski reprezentanti ČSSR z TJ Stadión Praha, na čele so súrodencami Romanovcami, či Babickou s Holanom. Neskôr aj vystúpenie O. Nepelu, M. Filca i iných bratislavských krasokorčuliarov.

V sezóne 1962/63 dosahujú martinskí krasokorčuliari ďalšie úspechy, keď na majstrovstvách Stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici už v kategórii II.VT I. Jakubovič a v kategórii III.VT J. Jesenská získali obaja 1. miesto.

V roku 1964 vystúpili viacerí martinskí krasokorčuliari exhibične v blízkych Turčianskych Tepliciach, Vrútkach a iných mestách Stredoslovenského kraja. Tréningové možnosti našich pretekárov v nasledujúcich rokoch už nestačili na neustále sa zvyšujúci výkonnostný trend, ktorý diktovali pretekári z oddielov s umelým ľadom či krytých štadiónov a tak sa postupe začala prehlbovať ich výkonnostná rozdielnosť.

V tomto čase svoje zohrala i nepriazeň čelných funkcionárov TJ, ktorí neboli ochotní krasokorčuliarskemu športu viac pomôcť, vytvárať priaznivejšie podmienky, čo už so spomínaným spôsobilo, že sa končí doba, keď pretekári z „prírodného ľadu“ víťazili nad pretekármi z umelých ľadových plôch. Martinskí krasokorčuliari sa preto rýchle strácajú vo vlastnej minulosti. Tým sa končí aj viac ako desaťročné obdobie činnosti oddielu na prírodnom ľade v Martine.

Postavením otvorenej umelej ľadovej plochy roku 1968 vzniká nová nádej na oživenie krasokorčuľovania v našom meste. V októbri 1968 bol oddiel včlenený do TJ Hutník Martin. Novým predsedom sa stal pán Š. Vöreš, za ktorého vedenia sa ale nepodarilo vytvoriť pre činnosť oddielu očakávané, primerané tréningové podmienky.

Vo februári 1970 obetaví funkcionári oddielu zorganizovali krajský pretek Stredoslovenského kraja pre deti do 10 rokov bez VT, kde pekné umiestnenie dosiahli ďalší pokračovatelia martinského krasokorčuľovania. V tom čase naše mesto reprezentovali Jaroslav a Eva Čižmárikovci, Šarlota Homolová, Peter a Pavol Frlička, Amália a Adela Janigová, Iveta Brcková a ďalší.

V roku 1970 sa oddiel opäť vracia do TJ Strojárne Martin a pod vedením predsedu, Ing. Dušana Tomeka, rozvíja nové aktivity. V tomto čase oddiel registruje už 60 členov. Novými podmienkami ako aj skvalitnením práce na ľade sa ale nedarilo dohnať „zameškané“ z predchádzajúceho obdobia. Prínosom je skutočnosť, že oddiel sa začína systematicky venovať práci s malými deťmi, korčuliarskou prípravkou, ktorá nahrádza dovtedy bežnú prax „náhodného výberu“.

27.02. 1972 sa uskutočnil 1. ročník Veľkej ceny Martina v krasokorčuľovaní, ktorý sa stal v nasledujúcich rokoch veľmi vyhľadávaným pretekom na Slovensku a v Čechách.

Roku 1974 sa stáva predsedom krasokorčuliarskeho oddielu bývalý pretekár a tréner Mgr. Ivan Jakubovič. Činnosť oddielu postupne prechádza na celoročné aktivity, dôraz sa kladie na prácu s „prípravkou“ a na aktivity prípravného obdobia v prírode. Z tohto obdobia vyšla aj ďalšia generácia martinských pretekárov, ako boli Iveta Šuhajdová, Renáta Prčinová, Vierka Tomeková, Dáša Kochanová, Táňa Križanová, Barbora Ježková, Elena Olajcová, Lucia Jakubovičová, Jana Gordanová, Stanislava Pápešová, a mnoho ďalších, ktorí sa podieľajú na histórii martinského krasokorčuľovania.

Pre úplnosť druhej desiatky existencie martinského krasokorčuľovania je vhodné spomenúť aj mená ďalších, ktorí veľakrát stáli v úzadí diania, no svojím prínosom boli jeho neoddeliteľnou súčasťou. Patrí sem Maxo Kamenár, Ján Jakubovič, Peter Janiga, manželia Rumanovci, Anna Homolová, Jarmila Čižmáriková, Rudolf Križan, Július Miartuš, pplk. Michal Sakáč, Rudolf Žídek, Roman Prčina, Imrich Olajec, Olga Čechová, Ing.Ján Gordan, Ing. Stanislav Pápeš, a mnoho iných.

Dvadsaťročné obdobie činnosti krasokorčuľovania v Martine ukázalo, že to bolo obdobie hľadania vlastnej realizácie vo veľmi ťažkých podmienkach, ktoré bolo možné prekonať len vďaka nesmiernemu úsiliu menovaných, cieľavedomosti všetkých, ktorým krasokorčuľovanie prirástlo k srdcu.

Tretie desaťročie v činnosti martinského krasokorčuľovania bolo poznačené nepredvídanými a dlho trvajúcimi nepriaznivými okolnosťami, spojenými so zastrešovaním zimného štadióna, keď krasokorčuliari boli bez ľadu viac ako jeden rok a museli hľadať pre zachovanie svojej existencie „útočište“ v blízkej Žiline, Liptovskom Mikuláši či Ružomberku.

Po prekonaní týchto nepriaznivých okolností prichádza nezmyselná kategorizácia športov v rámci materskej TJ, keď krasokorčuľovanie bolo zaradené len medzi „záujmové“ športy s „nezaujímavou“ starostlivosťou zo strany TJ, čo viedlo k postupnému útlmu činnosti oddielu a odchodu viacerých jeho vtedajších funkcionárov či pretekárov.

Do funkcie predsedu krasokorčuliarskeho oddielu prichádza Ing. Ján Gordan a po čase Ing. Stanislav Pápeš. Obidvaja vynaložili veľa úsilia pri vyjednávaní lepších tréningových podmienok pre pretekárov. Malý počet tréningových hodín a v nevhodnom čase výrazne ovplyvňoval rast výkonnosti pretekárov.Taktiež sa výrazne znižovala členská základňa. Rodičia malých detí mali problém vodiť deti na tréningy a tak sa skončila éra prvého krasokorčuliarskeho oddielu v Martine.

Z tohto posledného obdobia sa žiaľ nezachovali žiadne archívne podklady o činnosti krasokorčuliarskeho oddielu TJ Strojárne Martin, resp. autor tohto prehľadu histórie o nich nemá žiadnu informáciu. Prosím toho, kto by vedel doplniť akýmkoľvek materiálom posledné obdobie existencie krasokorčuliarskeho klubu v Martine, nech sa mi ozve.

(Kontakt: tel. č. 0917 456858 e-mail: dasa.ivan@zoznam.sk)

A ako je to dnes

18.08. 2010 bol zaregistrovaný na MV SR Martináčik – kraso klub Martin so sídlom:

Gorkého 33, 036 01 Martin. Dňa 25.08. 2010 stal sa jeho predsedom pán Tibor Dobrovolný.

Cieľom tohto združenia bolo opäť obnoviť krasokorčuľovanie v Martine.

Počiatočný elán v zabezpečovaní podmienok pre činnosť klubu naráža na absenciu vlastných trénerov, ktorých len sporadicky suplovali externí tréneri zo Žiliny, (pán Priečinský, pani Poliačková) ako aj tréneri z Považskej Bystrice (pán Vrlák a slečna Štubňová), niekedy dokonca i rodičia. Aj táto skutočnosť viedla, okrem iných nedostatkov v práci vedenia klubu, k narastajúcej nespokojnosti rodičov detí „martináčika“, ktorí nakoniec hľadali pomoc u bývalých martinských „krasokorčuliarov“.

Preto, že sa nenašla „spoločná reč“ vedenia Martináčik – kraso klub Martin a oslovených bývalých krasokorčuliarov, bolo na 22. október 2012 zvolané zhromaždenie rodičov detí „martináčika,“ vedenia klubu „martináčik“ a priaznivcov krasokorčuľovania v Martine, ktorého výsledkom, po vzájomnej dohode, bolo ukončenie krasokorčuliarskych aktivít v Martináčiku – kraso klub Martin a založenie nového Kraso klub Martin so sídlom v Martine, V. P. Tótha 62/10, ktorý bol zaregistrovaný na MV SR dňa 11.12. 2012. Na akte založenia Kraso klubu Martin boli prítomní: D. Bieliková, T. Dobrovolný, R. Hlaváčová, I. Jakubovič, A. Kapustová, I. Kurek, K. Kuzicová a Ľ. Švondrová. Do klubu sa vrátili bývalé martinské pretekárky, ktoré minulý rok absolvovali školenie na trénerské oprávnenie pre krasokorčuľovanie podľa novej legislatívy SKrZ, čím sa postupne obnovuje aj komplexný tréningový proces s deťmi „martináčika“ a novými záujemcami o tento šport v Martine.

12. januára 2013 zvolilo zhromaždenie rodičov, členov Kraso klubu Martin nový výkonný výbor, ktorého najbližšou, ale najvážnejšou úlohou, bude vyrokúvanie optimálnych podmienok pre činnosť klubu pre sezónu 2013/2014, ktoré sú základnou podmienkou pre rozbehnutie serióznej práce na dosiahnutie stanovených výkonnostných cieľov a realizáciu registrácie klubu v SKrZ.

Martin 07.02. 2013

Autor: Mgr. Ivan Jakubovič

Naše úspechy 2023/2024

Finále B a Hobby kategórii 2024 - Martin
Dňa 17.3. 2024 sa zúčastnila Viktória Blahová záverečnej súťaže sezóny Finále B a Hobby kategórií 2024. V silnej konkurenci pretekárok z celého Slovenska skončila na peknom 7. mieste a získala 29,12 bodov, čo bolo jej osobné maximum bodov z celej súťažnej sezóny 2023/2024.
Za reprezentáciu klubu jej ďakujeme a prajeme veľa ďalších pekných úspechov.

 

1. ročník Vranov Buls Cup

Súťažná sezóna pokračovala pre náš klub  v novom roku ďalšími pretekmi. 21.1.-22.1.2024 cestovali dievčatá z KK Martin do Vranova nad Topľou, kde reprezentovali klub a mesto Martin  na 1. ročníku Vranov Bulls Cup.  Dievčatá sa nenechali zahanbiť a domov si priniesli nové bodové rekordy, ale aj krásne umiestnenia:

Staršie žiactvo B:                 Eliška Fillová – 3.miesto

Mladšie žiactvo B:                Viktória Blahová – 2.miesto,    Lucia Brnčalová – 5.miesto

Hobby silver staršie:            Laura Škrovinová – 9.miesto

V kategórii Hobby silver staršie zbiera svoje prvé body a pretekárske skúsenosti Salome Fučelová – 17. miesto. Pre Katku Adamčákovú to boli v tejto kategórii jej druhé preteky a vylepšila si v nich svoje bodové maximum a umiestnila sa na 16.mieste.

 

       

Poľana Cup Detva

Súťažný kolotoč pokračuje aj v novom kalendárnom roku a prvou súťažou bol 6.1. -7.1.2024  9.ročník Poľana Cup v Detve. Náš klub reprezentovali dve zástupkyne Lenka Chmelíková v kategórii Mladšie žiactvo B a Eliška Fillová v kategórii Staršie žiactvo B. Lenka obsadila 13.miesto a Eliška 6.miesto.

 

 

Naše úspechy v sezóne 2019/2020

11. Žilinská pirueta – Memoriál manželov Novákovcov 8.2.-9.2. 2020

Po dlhšej príprave sa do súťažného kolotoča pridali aj ďalšie naše dievčatá.  V Žiline nás reprezentovali okrem Viktórie Blahovej, Elišky Fillovej, Viktórii Bašťovanskej, Alžbety Strigáčovej aj Michaela Kotúčová a Lucia Kotúčová. Všetkým sme držali palce.

Radosť nám urobila už v sobotu 8.2.2020 Viktória Blahová v kategórii Nádeje mladšie dievčatá B.  Darilo sa jej hlavne v skokoch. Trochu neistoty v piruetách a lastovičkách ju síce v bodovom hodnotení obralo o niekoľko desatín, celkovo získala pekné bodové hodnotenie  a obsadila krásne 5. miesto, čo je pre ňu jedno z najlepších umiestnení. Gratulujeme.

V nedeľu 9.2.2020 si naša Betka Strigáčová vystúpila na najvyšší stupienok - získala 1. miesto v kategórii Adult bronze.

Výborne predvedenou jazdou získala Viktória Bašťovanská v kategórii Hobby silver mladšie bodové hodnotenie, ktoré ju postavilo na stupne víťazov - umiestnila sa na 3. mieste.

Vo svojej voľnej jazde má z našich dievčat najťažšie prvky Michaela Kotúčová. Súťažila v kategórii Hobby silver staršie a získala pekné 5. miesto. O svoje prvé body v tejto sezóne bojovala aj Lucia Kotúčová v tej istej kategórii. Aj napriek tomu, že sa jej nepodarilo predviesť všetko technicky bezchybne, snažila sa a držíme jej palce do ďalších pretekov. V kategórii Nádeje staršie dievčatá B pokračovala so získavaním súťažných skúseností Eliška Fillová.

Všetkým dievčatám ďakujeme. 

 

 

Veľká cena Liptova - 15.-16.2.2020

Výsledky, ktoré dosiahli naše pretekárky nás potešili. Michaela Kotúčová získala za svoju technicky náročnú voľnú jazdu odjazdenú takmer bezchybne v kategórii Hobby silver staršie vysoké bodové hodnotenie a v početnej účasti získala 5. miesto. V tej istej kategórii súťažila aj Lucia Kotúčová. Vylepšila si bodové hodnotenie hlavne technicky správne predvedenými skokmi a skončila na 10. mieste.
Viktória Bašťovanská opäť zajazdila choreograficky náročnú voľnú jazdu takmer bezchybne a obsadila v kategórii Hobby silver mladšie pódiové 3. miesto.
Súťaže sa zúčastnila aj Eliška Fillová v kategórii Nádeje staršie B. Predviedla peknú voľnú jazdu. Získala nové skúsenosti s tým, že niekedy aj malá chyba môže pretekárovi odobrať vysší počet bodov. Ale také sú pravidlá a musíme ich rešpektovať.
Ako posledná sa do boja zapojila Viktória Blahová v kategórii Nádeje mladšie B. V konkurencii 20 dievčat získala hodnotné 7. miesto.
Potešilo nás, že naše dievčatá už dokážu obsadzovať popredné umiestnenia.
Veľký podiel na zlepšovaní výkonnosti má pani trénerka Stanislava Sebíňová, ktorá nacvičila v rámci našich podmienok hlavne so staršími pretekárkami choreograficky a technicky hodnotné voľné jazdy.
 

11. Žilinská pirueta – Memoriál manželov Novákovcov 8.2.-9.2. 2020

Po dlhšej príprave sa do súťažného kolotoča pridali aj ďalšie naše dievčatá.  V Žiline nás reprezentovali okrem Viktórie Blahovej, Elišky Fillovej, Viktórii Bašťovanskej, Alžbety Strigáčovej aj Michaela Kotúčová a Lucia Kotúčová. Všetkým sme držali palce.

Radosť nám urobila už v sobotu 8.2.2020 Viktória Blahová v kategórii Nádeje mladšie dievčatá B.  Darilo sa jej hlavne v skokoch. Trochu neistoty v piruetách a lastovičkách ju síce v bodovom hodnotení obralo o niekoľko desatín, celkovo získala pekné bodové hodnotenie  a obsadila krásne 5. miesto, čo je pre ňu jedno z najlepších umiestnení. Gratulujeme.

. miesto

V nedeľu 9.2.2020 si naša Betka Strigáčová vystúpila na najvyšší stupienok - získala 1. miesto v kategórii Adult bronze.

Výborne predvedenou jazdou získala Viktória Bašťovanská v kategórii Hobby silver mladšie bodové hodnotenie, ktoré ju postavilo na stupne víťazov - umiestnila sa na 3. mieste.

Vo svojej voľnej jazde má z našich dievčat najťažšie prvky Michaela Kotúčová. Súťažila v kategórii Hobby silver staršie a získala pekné 5. miesto. O svoje prvé body v tejto sezóne bojovala aj Lucia Kotúčová v tej istej kategórii. Aj napriek tomu, že sa jej nepodarilo predviesť všetko technicky bezchybne, snažila sa a držíme jej palce do ďalších pretekov. V kategórii Nádeje staršie dievčatá B pokračovala so získavaním súťažných skúseností Eliška Fillová.

Všetkým dievčatám ďakujeme.

13. ročník Veľkej ceny Ružomberka – 25.-26.2.2020

Po usilovnej príprave sa naše pretekárky Nela Krištofovičová, Eliška Fillová a Viktória Blahová zúčastnili 13. ročníka Veľkej ceny Ružomberka. Tentokrát sa najlepšie podarilo predviesť pred rozhodcami svoju voľnú jazdu Viktórii v kategórii Nádeje mladšie dievčatá B. Získala pekné 7. miesto v početnej konkurencii. Pre Elišku, ktorá súťažila v kategórii Nádeje staršie dievčatá B,  to bola  prvá súťaž a aj keď  sa jej nepodarilo vo voľnej jazde predviesť všetko bezchybne, získala pekné bodové ohodnotenie. Nelka v kategórii Hobby Silver staršie nezajazdila svoju voľnú jazdu podľa svojich predstáv aj napriek bezproblémovej rozjazde a nezískala také isté bodové ohodnotenie ako v predchádzajúcich pretekoch. To ale dokazuje, že pri tomto krásnom športe nie je ľahké vždy natrénované náročné prvky zvládnuť bezchybne aj v súťažných podmienkach. Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu klubu a prajeme im úspešné absolvovanie ďalších súťaží.

50. ročník Veľkej ceny Košíc a 27. ročník Košickej korčuľky

19. 1. 2020 sa Nelka Krištofovičová opäť vybrala za svojím šťastím na východ Slovenska. V kategórii Hobby Silver staršie sa umiestnila na peknom ale nepopulárnom 4. mieste.  Ďakujeme jej za úspešnú reprezentáciu klubu.

Súťaž 3rd Figure Skating Challenge Dubnica nad Váhom

Súťaž v Dubnici nad Váhom, ktorá sa konala 11.12. 2020 absolvovala len naša najmladšia pretekárka Viktória Blahová. Prísne oči rozhodcov jej neuznali 2 povinné prvky, čo sa prejavilo na nižšom bodovom ohodnotení. Veríme, že naša Viky v ďalšej súťaži dokáže rozhodcom, že prvky má zvládnuté a získa potrebné body.

29.12.2019 opäť medailové umiestnenie

Nelka Krištofovičová bude na Veľkú cenu mesta Michalovce spomínať rada. V ďalekých Michalovciach získala v kategórii Hobby Silver staršie krásne tretie miesto. Nelka gratulujeme!!!

Prvé preteky v sezóne 2019/2020

Po dlhšom období sa nám podarilo v sezóne 2019/2020 zúčastniť pretekov s viacerími pretekárkami už v decembri. Štyri  pretekárky nášho klubu sa zúčastnili 6. decembra 2019 súťaže Veľká cena Žiliny.

V kategórii Adult bronze nás reprezentovala Alžbeta Strigáčová, v kategórii Hobby Silver staršie Nela Krištofovičová, v kategórii Hobby Silver mladšie Viktória Bašťovanská a v kategórii Nádeje mladšie dievčatá B  Viktória Blahová.

Dievčatá sa snažili podať čo najlepší výkon a získať od rozhodcov čo najviac bodov. Podarilo sa nám získať aj jedno pódiové miesto - Betka Strigáčová sa umiestnila na 2. mieste. Viktókria Blahová získala výrazne viac bodov ako v minulej sezóne, čo je predpokladom na lepšie umiestnenia. Nela Krištofovičová a Viki Bašťovanská napriek krátkej dobe na nácvik voľných jázd upútali choreografiou, ktorú im pripravovala trénerka Stanislava Sebíňová.

Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu klubu.

Videli sme, že konkurencia je silná, keďže väčšina klubov má na tréningy k dispozícii viac hodín ľadovej plochy. Na tréningoch musíme intenzívne nacvičovať nielen voľné jazdy ale aj náročnejšie prvky.

.....

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia

Na Valnom zhromaždení SKrZ, konanom 25.05.2019 bolo odovzdané pani Mgr. Renáte Hlaváčovej, trénerke a členke VV KK Martin odovzdané 

ČESTNÉ  UZNANIE  ZA  PRÁCU  V PROSPECH  KRASOKORČUĽOVANIA  NA  SLOVENSKU.

Blahoželáme !

 

Archív úspechov

Naši pretekári na Veľkej cene v Liptovskom Mikuláši

 

V nedeľu, 4.12.2016 sa naši pretekári Dianka, Viki, Samko a Betka zúčastnili Veľkej ceny v Liptovskom Mikuláši. 

Pre Dianku, Viki a Samka to bola ich vôbec prvá krasokorčuliarska súťaž. V kategórii začiatočníci obstáli so cťou, popasovali sa s nervami a ukázali čo sa zatiaľ naučili.

Už sa tešíme na ich ďalšie vystúpenia!

V kategórii Adult sa Betka s novým osobný bodovým rekordom umiestnila na peknom druhom mieste.

V sezóne 2015/2016 sme sa úspešne zúčastnili na niekoľkých pretekoch:

Bilancia súťažnej sezóny 2015/2016

 

·         Žilinská piruetka

o     IK C1 - Emka – piate miesto (20,70)

        Miška – ôsme miesto (14,75)

o     IK B Silver - Magda – šieste miesto (21.89)

o     Adult – Betka – piate miesto (13.87)

 

·         Veľká cena Žiliny 2016

o     IK C1 – Emka – druhé miesto (19.22)

 

·         Finále v IK a Adult pre rok 2016

o     IK C1 – Emka – štvrté miesto (21.89)

o     Adult – Betka – tretie miesto (20.76)

Žilinská piruetka

Na preteky v Žiline sa pripravili staršie dievčatá Lucia, Lívia a Magdalénka. Veľmi peknú voľnú jazdu predviedla Magdalénka a v kategórii RK C bronze obsadila 2. miesto. Rozhodcom sa páčila aj voľná jazda Lívie. Za jednotlivé komponenty získala body, ktoré by jej zabezpečili v silnej konkurencii 4. miesto. Ale nečakané dva pády, keď korčuľami vošla do rýh, ju posunuli o dve miesta na 6. miesto v kategórii RK B bronze. Radosť nám urobilo aj 3. miesto v kategórii RK A2, na ktorom sa umiestnila Lucia. Aj napriek nedávnej výmene korčulí, na ktoré si musí zvyknúť, sa snažila zajazdiť svoju voľnú jazdu čo najlepšie.

Novomestský pohár

Dievčatá Karinka, Emmka a Miška 11.1. 2015 opäť predviedli svoje výkony rozhodcom a divákom v Novom Meste nad Váhom. Na peknom 3. mieste sa v kategórii začiatočníci umiestnila Emmka. Karinka a Miška sa umiestnili v strede výsledkovej listiny. Súťaže sa zúčastnili dievčatá z oddielov s dlhoročným pôsobením a väčším počtom tréningových hodín na ľade, ako majú k dispozícii naše dievčatá.

Veľká cena Púchova

V nedeľu 7. 12. 2014 sa naše dievčatá Emmka, Miška a Karinka zúčastnili prvých pretekov v tejto sezóne.

Úspešne reprezentovali náš oddiel v Púchove.

Umiestnili sa na medailových miestach:

1. miesto Emma Shererová

2. miesto Karin Bobčeková

3. miesto Michaela Kotúčová

Dievčatám srdečne gratulujeme!